Investor
Relations

SolidX AB är en koncern vars aktie är noterad på Spotlight Next.

Läs mer om IPO'n
IR-kontakt

Pressmeddelande

Dec 1 2021

SolidX AB har uppnått ytterligare tillväxtmål för antalet anställda

Ladda ner

Nov 9 2021

Felaktig MAR-etikett i ett tidigare meddelande ”SolidX AB har uppnått tillväxtmål för antalet anställda”

Ladda ner

Nov 8 2021

SolidX AB har uppnått tillväxtmål för antalet anställda

Ladda ner
Visa alla

Rapporter

Visa alla

Kalender

2021-12-09

Halvårsrapport

2022-03-17

Delårsrapport 3

2022-05-20

Bokslutskommuniké 2021

2022-09-15

Bolagsstämma

Organisk tillväxt med
accelererande
trend

Personaltillväxt 2021

233%

Vinstmarginal 2021

22%

Omsättning 2021

55M

VD Filip Alexanderson kommenterar

De senaste två åren har SolidX växt med flera hundra procent. Nu är vi redo att ta oss an större utmaningar och bredda vår verksamhet.

När jag tillträdde som VD för SolidX under 2011 var det med egna erfarenheter från konsultbranschen i bagaget. Under den tid som jag agerade konsult identifierade jag både positiva och negativa aspekter med denna anställningsform. De kunskaper jag fick som anställd kunde jag själv omsätta till vad jag som konsult själv värderade och därigenom bygga upp en helt ny typ av konsultbolag som tog vara på alla de positiva aspekterna. Samtidigt kunde jag komplettera med det som jag ansåg saknades för konsulter i branschen, såsom större transparens samt tryggheten i att alltid vara uthyrd och inte riskera att hamna mellan uppdrag – något som jag tagit med mig i arbetet med att bygga upp SolidX. På SolidX anställer vi till exempel aldrig utan att ha ett uppdrag klart för konsulten i fråga, vilket minskar risken för både konsulten och vårt bolag...

Läs mer

Styrelsen

Gabriel Paulison

Född: 1986 | Styrelseordförande sedan 2021

Gabriel Paulison har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet. Gabriel har över 15 års erfarenhet av startup-branschen inom entreprenörskap, försäljning och produktutveckling. Gabriel har innehaft olika ledande befattningar i flera olika företag samt varit med och grundat och/eller medgrundat ett antal bolag.

Innehav

88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Beroende i förhållande till företaget.

Filip Alexanderson

Född: 1991 | VD & ledamot sedan 2011

Filip Alexanderson har studerat juridiska kurser vid Lunds universitet samt teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Filip Alexanderson har över 15 års erfarenhet av inom entreprenörskap. Filip Alexanderson har varit aktiv som VD och grundare inom en rad olika bolag.

Innehav

Äger privat 26 000 000 aktier i SolidX.

Beroende i förhållande till företaget.

Annika Richard

Född: 1973 | Ledamot sedan 2021

Annika Rickard har en kandidatexamen i ledarskap och pedagogik från Malmö universitet samt Lunds universitet. Annika Rickard har lång och bred erfarenhet av entreprenörskap och ledarskap primärt kopplat till verksamhetsutveckling och att leda strategiska processer utifrån verksamhetsmål med resultat i fokus. Annika Rickard driver idag en egen verksamhet och arbetar primärt med att utveckla och leda processer i olika bolag.

Innehav

29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Jens Knobe

Född: 1961 | Ledamot sedan 2021

Jens Knobe har bland annat suttit som VD för Ericsson Consulting samt de senaste åtta åren varit Vice president på Getinge Group. Jens har en Master of Electronic Engineering från Lunds universitet. Jens Knobe har lång erfarenhet av hightech (högteknologi inom insdutrisektorn), huvudsakligen inom life-science, IT, konsultande samt telekom och har därtill arbetat internationellt med förvärv. Jens Knobe har praktisk erfarenhet av ledarskap och funktioner i både större och mindre verksamheter. Härutöver har Knobe har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete.

Innehav

147 059 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Emil Raue

Född: 1984 | Ledamot sedan 2021

Emil Raue har en teknisk gymnasieutbildning samt ledarskapsutbildningar på högre nivå. Emil Raue har 15 års erfarenhet av konsultbranschen och har under senaste 10 åren innehaft ägande och/eller ledande positioner i konsultverksamheter. Raue har därtill arbetat inom områden som sälj och kundhantering. Härutöver har Raue expertkunskaper inom datahantering samt Business Intelligence.

Innehav

88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Beroende i förhållande till företaget.

Edvard Piper

Född: 1974 | Ledamot sedan 2021

Edvard Piper har en officersexamen samt kaptensexamen från Marinens Officershögskola, Karlskrona samt Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Edvard Piper har över 24 års ledarerfarenhet varav 12 års erfarenhet inom IT-branschen inom försäljning, marknad och produktutveckling. Edvard Piper har innehaft olika ledande befattningar inom flera olika företag samt varit med och grundat eller medgrundat ett flertal företag.

Innehav

5 882 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Mikael Lunga

Född: 1968 | Ledamot sedan 2021

Mikael Lunga har gedigen erfarenhet inom områden så som försäljning, affärsutveckling och marknadsföring gentemot både offentlig och privat sektor. Mikael Lunga har innehaft ledande befattningar främst inom IT och medtech under de senaste 25 åren, både i noterade bolag och ägarledda bolag.

Innehav

29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Aktiekurs

Bolags-
styrning