Inbjudan till att teckna aktier i SolidX AB

Anmälningsperioden pågår 11 - 25 Oktober

Avanza
Nordnet
Nordic Issuing

Vi är här för att förändra konsultvärlden

SolidX är ett nytänkande och modernt konsultbolag med visionen att förändra de anställdas vardag. Bolaget erbjuder i genomsnitt 30 000 SEK mer per månad i ersättning till sina konsulter jämfört med konkurrerande bolag. Konsulterna får möjlighet till obegränsad kompetensutveckling och tillgång till en platt organisation med öppen företagskultur och attraktiv lönemodell. SolidX arbetar för frihet och flexibilitet.

Publicerade artiklar

Så ska SolidX bli nästa generations konsultbolag”

Läs mer

Solidx har gått starkt i pandemitider och väntas i år omsätta fem gånger så mycket som i fjol”

SolidX gör börsintroduktion – utmanare i konsultbranschen”

Läs mer

IPO-guide har granskat SolidX inför noteringen på Spotlight och inte hittat någon flagga.”

Läs mer

Efterlängtad direktnotering för framtidens konsultbolag”

Läs mer

SolidX vinner med låg overhead”

Läs mer

Organisk tillväxt med
accelererande
trend

Personaltillväxt 2021

233%

Vinstmarginal 2021

22%

Omsättning 2021

55M

Sammanfattning
av villkor

Anmälningsperiod: 11 oktober – 25 oktober 2021
Pris per aktie i erbjudandet: 5,00 SEK per aktie.
Erbjudandet: Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med Erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra Erbjudandet uppgår till 68 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 17,0 MSEK. Transaktionskostnaderna i Erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.
Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).
Antal aktier i bolaget: 31 000 000 aktier.
Värdering i Erbjudandet (pre-money):Cirka 155 MSEK.
TeckningsförbindelserBolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av den totala försäljningsvolymen. Cirka 23 procent, motsvarande 450 000 SEK, av dessa teckningsförbindelser har ingåtts av personer i styrelse och ledande personer i verksamheten
Notering på Spotlight Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.
ISIN-kod: SE0016797971
Utspädning: Erbjudandet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare.

VD Filip Alexanderson kommenterar

De senaste två åren har SolidX växt med flera hundra procent. Nu är vi redo att ta oss an större utmaningar och bredda vår verksamhet.

När jag tillträdde som VD för SolidX under 2011 var det med egna erfarenheter från konsultbranschen i bagaget. Under den tid som jag agerade konsult identifierade jag både positiva och negativa aspekter med denna anställningsform. De kunskaper jag fick som anställd kunde jag själv omsätta till vad jag som konsult själv värderade och därigenom bygga upp en helt ny typ av konsultbolag som tog vara på alla de positiva aspekterna. Samtidigt kunde jag komplettera med det som jag ansåg saknades för konsulter i branschen, såsom större transparens samt tryggheten i att alltid vara uthyrd och inte riskera att hamna mellan uppdrag – något som jag tagit med mig i arbetet med att bygga upp SolidX. På SolidX anställer vi till exempel aldrig utan att ha ett uppdrag klart för konsulten i fråga, vilket minskar risken för både konsulten och vårt bolag...

Läs mer

Pressmeddelande

Jan 3 2022

SolidX AB fortsätter sin expansiva tillväxtresa och har nu 90 anställda

Ladda ner

Dec 9 2021

SolidX AB offentliggör halvårsrapport

Ladda ner

Dec 1 2021

SolidX AB har uppnått ytterligare tillväxtmål för antalet anställda

Ladda ner
Visa alla

Rapporter

Visa alla

Kalender

2021-12-09

Halvårsrapport

2022-03-17

Delårsrapport 3

2022-05-20

Bokslutskommuniké 2021

2022-09-15

Bolagsstämma

Styrelsen

Gabriel Paulison

Född: 1986 | Styrelseordförande sedan 2021

Gabriel Paulison har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet. Gabriel har över 15 års erfarenhet av startup-branschen inom entreprenörskap, försäljning och produktutveckling. Gabriel har innehaft olika ledande befattningar i flera olika företag samt varit med och grundat och/eller medgrundat ett antal bolag.

Innehav

88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Beroende i förhållande till företaget.

Filip Alexanderson

Född: 1991 | VD & ledamot sedan 2011

Filip Alexanderson har studerat juridiska kurser vid Lunds universitet samt teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Filip Alexanderson har över 15 års erfarenhet av inom entreprenörskap. Filip Alexanderson har varit aktiv som VD och grundare inom en rad olika bolag.

Innehav

Äger privat 26 024 413 aktier i SolidX.

Beroende i förhållande till företaget.

Annika Richard

Född: 1973 | Ledamot sedan 2021

Annika Rickard har en kandidatexamen i ledarskap och pedagogik från Malmö universitet samt Lunds universitet. Annika Rickard har lång och bred erfarenhet av entreprenörskap och ledarskap primärt kopplat till verksamhetsutveckling och att leda strategiska processer utifrån verksamhetsmål med resultat i fokus. Annika Rickard driver idag en egen verksamhet och arbetar primärt med att utveckla och leda processer i olika bolag.

Innehav

29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Jens Knobe

Född: 1961 | Ledamot sedan 2021

Jens Knobe har bland annat suttit som VD för Ericsson Consulting samt de senaste åtta åren varit Vice president på Getinge Group. Jens har en Master of Electronic Engineering från Lunds universitet. Jens Knobe har lång erfarenhet av hightech (högteknologi inom insdutrisektorn), huvudsakligen inom life-science, IT, konsultande samt telekom och har därtill arbetat internationellt med förvärv. Jens Knobe har praktisk erfarenhet av ledarskap och funktioner i både större och mindre verksamheter. Härutöver har Knobe har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete.

Innehav

147 059 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Emil Raue

Född: 1984 | Ledamot sedan 2021

Emil Raue har en teknisk gymnasieutbildning samt ledarskapsutbildningar på högre nivå. Emil Raue har 15 års erfarenhet av konsultbranschen och har under senaste 10 åren innehaft ägande och/eller ledande positioner i konsultverksamheter. Raue har därtill arbetat inom områden som sälj och kundhantering. Härutöver har Raue expertkunskaper inom datahantering samt Business Intelligence.

Innehav

88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Beroende i förhållande till företaget.

Edvard Piper

Född: 1974 | Ledamot sedan 2021

Edvard Piper har en officersexamen samt kaptensexamen från Marinens Officershögskola, Karlskrona samt Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Edvard Piper har över 24 års ledarerfarenhet varav 12 års erfarenhet inom IT-branschen inom försäljning, marknad och produktutveckling. Edvard Piper har innehaft olika ledande befattningar inom flera olika företag samt varit med och grundat eller medgrundat ett flertal företag.

Innehav

5 882 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Mikael Lunga

Född: 1968 | Ledamot sedan 2021

Mikael Lunga har gedigen erfarenhet inom områden så som försäljning, affärsutveckling och marknadsföring gentemot både offentlig och privat sektor. Mikael Lunga har innehaft ledande befattningar främst inom IT och medtech under de senaste 25 åren, både i noterade bolag och ägarledda bolag.

Innehav

29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Bolags-
styrning

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) är ett verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com.