VD har ordet

Tillväxtexplosion

De senaste två åren har SolidX växt med flera hundra procent. Nu är vi redo att ta oss an större utmaningar och bredda vår verksamhet.

När jag tillträdde som VD för SolidX under 2011 var det med egna erfarenheter från konsultbranschen i bagaget. Under den tid som jag agerade konsult identifierade jag både positiva och negativa aspekter av att vara anställd som konsult. De kunskaper jag fick som anställd kunde jag själv omsätta till vad jag som konsult själv värderade och därigenom bygga upp en helt ny typ av konsultbolag som tog vara på alla de positiva aspekterna. Samtidigt kunde jag komplettera med det som jag ansåg saknades för konsulter i branschen. Några delar som jag själv saknade som konsult var större transparens samt tryggheten i att alltid vara uthyrd och inte riskera att hamna mellan uppdrag – Något som jag tagit med mig i arbetet med att bygga upp SolidX. På SolidX anställer vi till exempel aldrig utan att ha ett uppdrag klart för konsulten i fråga, vilket minskar risken för konsulten och oss.

Konsulten ska vara vinnaren

För oss på SolidX är det självklart att den som utför arbetet ska vara den största vinnaren ekonomiskt. Genom en nytänkande affärsmodell som skiljer sig från den traditionella i konsultbranschen har SolidX därför alltid konsulten som främsta prioritet och lyckas därför behålla denna inom koncernen. De flesta konsultbolag har oftast affärsmodeller som gör att konsulten så småningom vill starta eget eller hitta nytt uppdrag för att därigenom få upp lönen - SolidX har istället, genom att skala bort onödiga kostnader såsom kontorslokaler, konsultchefer och dyra mellanchefer, lyckats skapa ett koncept där konsulten är den stora vinnaren. Vilket i sin tur genererat en organiskt tillväxt för SolidX med nöjda konsulter som tipsar om oss som arbetsgivare. Som exempel växer vi med 5–7 anställda per månad varav hälften av dessa kommer genom tips av redan befintliga anställda. Det blir en snöbollseffekt där våra konsulter, med bättre löner och villkor, pratar med sina kollegor från konkurrerande konsultfirmor, varpå dessa också vill börja hos oss.

Med Covid-19 hamnar distansarbete på agendan

Året 2020 har varit ett speciellt år för samtliga när Covid-19 pandemin slog till och många bolag – speciellt inom konsultbranschen – behövde permittera sina anställda. Istället för att se de negativa aspekterna har vi istället sett möjligheterna i att många av våra kunder behövt anställa personal som arbetar på distans. För SolidX såg vi möjligheten att anställa konsulter oberoende geografisk positionering. Med andra ord har vi kunnat anställa konsulter i flera olika delar av världen. Exempelvis har vi en svensk konsult som för närvarande arbetar från Mexiko mot en kund i Stockholm. Möjligheten att arbeta 100 procent på distans och låta konsulten friheten att själv välja om denne vill sitta hos sin uppdragsgivare, har gjort det möjligt att anställa kompetens som inte återfinns lokalt. Det gynnar våra kunder genom att de undgår behöva välja första bästa på plats. Samtidigt kan vi därmed ta ut ett högre arvode, eftersom vi har den bäst lämpade kandidaten för uppdraget.

Börsen nästa- ett naturligt steg

På SolidX är vi nu redo att ta nästa steg och fortsätta driva verksamheten som ett noterat bolag. Motivet bakom noteringen grundar sig i att vi vill ge SolidX en gedigen kvalitetsstämpel samt öka vår varumärkeskännedom. Men inte minst för att enklare kunna göra förvärv genom apportemission, där vi köper upp intressanta bolag via aktier istället för kapital. Det allra viktigaste motivet är dock att vi vill förändra konsultbranschen genom att se till att SolidXs arbetssätt präglar nästa generations konsultbolag.

Filip Alexanderson, VD SolidX AB